Jak ustawić przekierowanie poczty na inny adres email

Czasem pojawia się potrzeba ustawienia przekierowania poczty na zewnętrzny adres email lub na inną skrzynkę wewnętrzną. Pytanie: Jak takie przekierowanie skonfigurować?

Zaloguj się do panelu konta hostingowego i z lewego menu wybierz sekcję “Poczta”. Następnie na liście skrzynek email odszukaj tę dla której chcesz przekierowanie skonfigurować i kliknij na jej nazwie. Jeśli konta email nie ma, utwórz je.

Lista adresów email

W kolejnym kroku otwórz zakładkę “Przekierowanie”. Zaznacz opcję “Włącz przekazywanie wiadomości” i wprowadź adres lub wiele adresów email na które poczta przychodząca będzie przekazywana. Przykład poniżej:

Edycja przekierowania

Zatwierdź klikając w przycisk “OK” i przetestuj 🙂 Od tego momentu wszystko co zostanie wysłane na Twój email zostanie przekierowane na adres jaki wprowadzisz w konfiguracji przekierowania.

W dowolnym momencie możesz wrócić w to samo miejsce i zmodyfikować lub całkowicie wyłączyć przekierowanie.