1 lipca 2021 roku wejdą w życie nowe przepisy podatkowe Unii Europejskiej, gdy zacznie obowiązywać pakiet e-commerce dotyczący podatku od wartości dodanej (VAT). Zmiany te są istotną rewizją obecnych przepisów podatkowych, zaprojektowaną w celu uproszczenia procesów i administracji dla handlowców.

Będą one miały wpływ na praktycznie każdą firmę typu B2C (business-to-consumer) zaangażowaną w transgraniczny handel elektroniczny (często określany jako “sprzedaż na odległość”) z UE.

Handlowcy z UE przekraczający nowy ogólnounijny próg w wysokości 10 000 EUR będą musieli zarejestrować się we wszystkich krajach UE, w których prowadzą podlegającą opodatkowaniu sprzedaż między przedsiębiorcami a konsumentami. Mogą jednak zdecydować się na rejestrację za pośrednictwem nowo utworzonego systemu One Stop Shop (OSS) w swoim kraju. Pozwala to sprzedawcom eCommerce na składanie jednej deklaracji VAT dla całej UE i dokonywanie tylko jednej płatności podatkowej rozłożonej na wszystkie kraje, w których dokonują sprzedaży.

Kogo będą dotyczyć zmiany?

Pakiet EU VAT eCommerce ma wpływ na handlowców z UE, którzy przekraczają próg 10 000 € oraz na handlowców spoza UE importujących towary do UE. Handlowcy mogą korzystać z systemu One Stop Shop (OSS), aby złożyć jedną deklarację VAT dla całej UE lub osobno dla każdego kraju UE, do którego wysyłają towary.

Stawki VAT różnią się w zależności od kraju, od 17% w Luksemburgu do 27% na Węgrzech, więc handlowcy będą chcieli naliczać stawkę VAT kraju wysyłki kupującego dla zamówień w UE. Dotyczy to również zamówień wysyłanych z centrum realizacji zamówień w UE do lokalizacji w UE.

Co się zmienia?

Jak to działa obecnie:

Obecny system sprzedaży na odległość umożliwia przedsiębiorstwom uniknięcie rejestracji dla celów podatku VAT w kraju, w którym dokonują one dostaw podlegających opodatkowaniu B2C, o ile całkowita kwota tych dostaw nie przekracza progu sprzedaży na odległość w danym roku. Przedsiębiorstwa stosują do tej sprzedaży lokalną stawkę podatkową, tak jakby sprzedawane towary nigdy nie opuściły ich kraju. Po przekroczeniu progu w danym kraju, muszą się zarejestrować, złożyć deklaracje VAT i naliczyć lokalną stawkę podatkową z kraju rejestracji dla sprzedaży B2C.

Rozważmy rodzimą firmę, która sprzedaje dobra fizyczne klientom prywatnym w Niemczech. Dopóki polska firma nie osiągnie rocznego progu niemieckiej sprzedaży w wysokości 100 000 EUR, jej sprzedaż jest opodatkowana w Polsce, ze standardową polską stawką VAT 23%.

Po przekroczeniu tego progu, sprzedaż w Niemczech podlega opodatkowaniu w Niemczech, gdzie należy się zarejestrować i naliczać podstawową stawkę VAT w wysokości 19%.

Jak to będzie działać po wejściu zmian w życie:

1 lipca zniesione zostaną progi sprzedaży na odległość dla poszczególnych krajów, a wprowadzony zostanie nowy, ogólnounijny próg w wysokości 10.000 EUR. Po jego przekroczeniu przedsiębiorcy nadal będą musieli rejestrować się w krajach, w których dokonują podlegających opodatkowaniu dostaw B2C, ale będą mogli zdecydować się na rejestrację za pośrednictwem nowo utworzonego systemu One Stop Shop w swoim kraju.

Pozwoli to sprzedawcom ecommerce na złożenie jednej deklaracji VAT dla całej UE i przekazanie tylko jednej płatności podatkowej rozłożonej na kraje, w których dokonują dostaw. W pewnym sensie, system ten będzie rozszerzeniem obecnego systemu Mini One Stop Shop (MOSS), dostępnego dla dostawców usług cyfrowych.

Tak więc polski sprzedawca dóbr fizycznych, realizujący podlegające opodatkowaniu dostawy B2C na rzecz niemieckich, włoskich czy czeskich klientów prywatnych, nie będzie musiał rejestrować się w tych trzech krajach. Po przekroczeniu progu ogólnounijnego, zarejestruje się on w Polsce w systemie OSS, złoży jedną deklarację oraz dokona jednej płatności podatku (zamiast trzech). Jednakże krajowa sprzedaż B2C w Polsce nadal będzie musiała być wykazana w lokalnym zeznaniu podatkowym, a lokalny podatek VAT będzie musiał być odprowadzony.

Co z sprzedawcami spoza UE?

Zwolnienie z VAT dla importu towarów o wartości nieprzekraczającej 22 EUR zostanie zniesione. W rezultacie, wszystkie towary importowane do UE będą podlegały opodatkowaniu VAT. Sprzedawców spoza UE obowiązuje zerowy próg rejestracji, co oznacza, że muszą się zarejestrować przy pierwszej sprzedaży B2C.

Aby uprościć sprzedawcom spoza UE przestrzeganie przepisów VAT, zostanie utworzony system Import One Stop Shop (IOSS). IOSS pozwoli na jednorazowe złożenie deklaracji dla handlowców, którzy zdecydują się na zastosowanie podatku VAT w punkcie sprzedaży dla przesyłek o wartości poniżej 150 EUR. Jeśli firma nie zdecyduje się na rejestrację w systemie IOSS, podatek VAT będzie płacony przez klienta w momencie importu towarów do UE. Przesyłki o wartości powyżej 150 EUR będą podlegały opodatkowaniu VAT w momencie importu.

IOSS będzie miał również wpływ na odprawę celną, z możliwością szybszego przetwarzania importowanych towarów. W przypadku niektórych dostawców usług spedycyjnych, jeśli podatek VAT został naliczony w punkcie sprzedaży, sprzedawca może wskazać numer IOSS na fakturze handlowej dostawcy usług spedycyjnych w celu dokonania zgłoszenia celnego.

Podsumowanie

Przed nami kolejne zmiany, które będą dotyczyły tych z Was, którzy sprzedają swoje towary w sklepach internetowych do innych krajów UE. Przed wdrożeniem zmian na waszych stronach i w konfiguracjach wtyczek do zarządzania podatkami, sugeruję żebyście zasięgnęli porady u doradcy specjalizującego się w podatkach. Dzięki temu będziecie spokojni, że zmiany jakie wdrażacie będą zgodne z nowymi przepisami.

WooCommerce ma możliwość spięcia go np. z systemem Avalara, który automatycznie klasyfikuje przedmioty, oblicza podatki VAT, a nawet składa dokumenty w urzędach. Warto się mu przyjrzeć jeśli interesują was procesy automatyzacji.

Udostępnij

Publikacje prosto na Twój email!

Zapisz się i obserwuj co dzieje się na Wooj, Uczymyjak i PoznajWP

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji. Twój adres jest bezpieczny.

Zobacz również

Polecane Oferty LifeTime!

WooLentor Lifetime Deal

WooLentor

Builder dla WooCommerce. Zaprojektujesz strony koszyka, zamówienia, konta klienta, produktów itd… Do tego ogrom innych funkcji, pozwalających zwiększyć konwersję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.